top of page

lookbook shots for JIA WEI's

final year graduation collection.

photography / wanjie li

creative direction / pang jia wei

styling / pang jia wei

hmua / yingcui 

bottom of page